Grønne trommEL-biler leverer til miljøprosjekt i Asker

NorBetong med sine seks trommEL-biler er  betongleverandør til Føyka-prosjektet i Asker kommune.  – Vi fikk leveransene fordi kommunen stiller strenge miljøkrav som vi kan oppfylle, forteller transportsjef Stein Hov.

Som et ledd i Asker kommunes plan om å utvide sentrumsområdene skal det bygges ut hele 110.000 kvadratmeter de neste årene, hvorav drøyt 600 boliger skal utgjøre 80 prosent av den totale utbyggingen. Asker kommune har et mål om utslippsfrie kommunale byggeplasser innen 2025, og Føyka-Elvely-prosjektet er Asker kommunes første prosjekt med krav om en viss andel utslippsfritt anleggsarbeid. 

Pilot-demo for politikere
I dag ble prosjektet vist frem til politisk ledelse i Asker og journalister fra lokalpressen, og de tilstedeværende ble positivt overrasket over hvor stille betongleveransen faktisk foregikk når trommEL-bilene dro i gang. Transportsjef Stein Hov fortalte varaordfører Monica Vee Bratlie og leder for politisk utvalg for samfunnstjenester Elisabeth Holter Schøyen om NorBetongs og de øvrige norske HeidelbergCement-selskapenes omfattende miljøsatsninger, skrøt av Asker kommunes storsatsing og manet det offentlige Norge til å stille tøffe miljøkrav til leverandører og entreprenører. - Kun ved å stille krav, kan vi oppnå reelle endringer sa transportsjefen. 
 
Elektriske anleggsmaskinerAsker stiller klare krav til bygge- og anleggsvirksomhet som skal utføres på oppdrag fra kommunen, og anleggsplasser skal være utslippsfrie etter 2025. Miljøhensyn var vektet mest ved tildeling av dette anbudet, pris var mindre vesentlig. - Prosjektet i Asker skal gjennomføres med fossilfritt drivstoff (HVO), og i tillegg skal minst 20 % av alle maskintimer utføres med elektriske anleggsmaskiner, forteller Stein Hov i NorBetong.  

Utslippsoversikt

Sammen med Fremby.no har Asker kommune utviklet en base for datadreven rapportering fra anleggsmaskinene. Slik kan man følge med på hvilke maskiner som til enhver tid er på anlegget, men også hvor mange timer de har gått, drivstofforbruk og klimagassutslipp. Det gjør det enklere å rapportere til Miljødirektoratet, og dokumentere klimagassreduksjonene, noe som ikke har vært gjort tidligere. I følge miljørådgiver Jonas Vevatne i Asker kommune er nå utslippsfri andel på Føyka-prosjektet målt til hele 26%. 

Fakta om Føyka-leveransene

NorBetong leverer fra Lierskogen / region Viken Vest i henhold til avtalt fremdriftsplan. - Alle de seks grønne trommEL-bilene samt en elektrisk 20 meters Schweng-pumpe er i bruk, sier Hov.  

Hovedentreprenør for prosjektet er Skanska, entreprenør for grunnarbeidsprosjektet på Føyka er Isachsens anlegg AS, og kontrakten for grunnarbeidene i området er på over NOK 80 mill. Norbetongs elektriske betongbil TrommEl er levert av Liebherr-representanten Jørn Glad AS i Norge, og teknologien er utviklet og levert av Kongsberg-selskapet Kodyna AS. Bilene er bygget om hos Jørn Glad i Moss. Utviklingen er finansiert med støtte fra Pilot-E som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova står bak. Føyka-Elvely-prosjektet er dessuten bevilget 1,45 mill fra Miljødirektoratets klimasatsmidler for å dekke merkostnadene.