I tusenvis av år har betongen hjulpet oss med å vokse.  Å ferdes. Den er veiene og togskinnene som knytter oss sammen. De tingene vi tar for gitt, men som kommer fra bygg som krever et materiale som kan eldes, og som krever minst mulig vedlikehold. Den er veggene i et stille rom. Bygg i betong er holdbare. De motstår branner, ekstremvær og livets slitasje. Og når fortiden likevel må vike for fremtiden, kan betongen gjenvinnes: Nye konstruksjonsmaterialer, nye muligheter.

Fremtidsvisjoner fremmer også spørsmål om holdbarhet. Derfor har betongbransjen satt som mål at den klimanøytrale betongen skal finnes på markedet senest i år 2030. Betongen er en av grunnpilarene i oppbyggingen av samfunnet. En forutsetning for bosteder og infrastruktur.  Verdens viktigste byggemateriale.

Betong tåler alt. Alltid. 

CO2 & nullutslipp

Om Nullutslipp

Bærekraftsarbeid

Om bærekraftsarbeid