Salgs- og leveringsbetingelser

Betong fra sertifisert betongfabrikk er en garanti for riktig kvalitet og godt miljø. Heidelberg Materials Betong Norge er medlem av Norsk Fabrikkbetongforening (Fabeko), og bruker deres salgs- og leveringsbetingelser.  Alle FABEKOs medlemmer er sertifiserte av Kontrollrådet i henhold til Norsk Standard NS-EN, og Fabekos medlemmer produserer over 95% av all norsk betong. 

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelsene") og Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste gjelder ved ethvert kjøp av fabrikkblandet betong mellom Leverandøren og Kjøperen med mindre kjøpet reguleres av ufravikelige bestemmelser i Kjøpsloven (lov nr. 27/1988) eller Forbrukerkjøpsloven (lov nr. 34/2002).Ved konflikt mellom bestemmelser i Betingelsene og / eller prislisten og bestemmelser i særskilt avtale mellom partene, skal bestemmelsene i den særskilte avtalen ha forrang. Ved konflikt mellom Betingelsene og prislisten skal bestemmelsene i prislisten ha forrang.

Bestemmelser i NS 8409 gjelder ikke med mindre de er inntatt i og får rang som særskilt avtale mellom partene.

For betongpumpetjenester gjelder de særskilte salgs- og leveringsbetingelser selv om tjenesten har sammenheng med et kjøp av fabrikkblandet betong.