Sikkerhet ved betonglevering

Betongsjåføren er ansvarlig for sikkerhet rundt betongbil og betongpumpe og dens arbeidsområde.

Du som kunde er ansvarlig for:

  • Sørg for sikker adkomst til leveringssted. Sjekk høyde og bredde og at det er tilstrekkelig bæreevne der betongbilen skal kjøre. En betongbil er ca 10 meter lang, 4 meter høy og 2,5 meter bred.
  • Grunnforholdene må være stabile. Dersom oppstillingsplassen er nær en byggegrop må denne sikres mot mulig utglidning.
  • Dersom betongbil og pumpe må stå i trafikkert område må nødvendige tillatelser innhentes.
  • Det må sikres mot at betongbil/betongpumpe ikke kommer i nærheten av eller i kontakt med strømførende ledninger. Det er egne regler for sikkerhetsavstander til høyspentledninger for betongpumper og betongbiler med transportbånd.
  • Sikre arbeidsbetingelser på byggeplassen slik at skader på personer og utstyr unngås.
  • Påse at betongarbeidene utføres etter gjeldende lover og regler.
  • Bruk relevant verneutstyr.
  • Husk at fersk betong er etsende. Ved utstøping må du ha på deg støvler, langbukser, hansker og gjerne også vernebriller.