Sjekkliste

Sjekkliste før bestilling

Dette bør du gjøre eller planlegge før du bestiller betong:

Forskaling og støpeform

Hvis du aldri har støpt før kan det være lurt å rådføre seg med folk med erfaring. En vanlig feil er at det benyttes for lite avstivning eller for tynne materialer. Presset i forskalingen er stort fra fersk betong, og en svak forskaling kan gi etter eller revne helt.

Det kan være en fordel å bruke formolje i forskalingen for at denne skal være lettere å fjerne i etterkant.

Betongkvaliteter

Ulike konstruksjoner og ulike bruk krever ulike betongkvaliteter. Vi gir gjerne råd og veiledning, men det er du som bestiller som er ansvarlig for valg av betongkvalitet.

Adkomst til byggeplass

En betongbil kan veie over 30 tonn. Tåler adkomsten dette? Tenk også på andre hindre som strømledninger eller trange passasjer som kan hindre en stor betongbil. Våre sjåfører har GPS, sørg for at korrekt adresseinformasjon blir gitt ved bestilling.

Skal det benyttes betongpumpe eller transportbånd så må det heller ikke være noe som forhindrer manøvrering av dette.

Les mer om krav til sikkerhet ved betonglevering

Beregning av betongvolum

Dobbeltsjekk beregninger på betongvolum!

Volum beregnes med lengde x bredde x høyde (meter) = kubikkmeter. 

  • Eksempel:
  • Garasjeplate 6x6 meter, støpehøyde 15 cm = 6x6x0,15 = 5,4
  • Støperør 10 stk á 0,8 meter, 20 cm diameter (10 cm radius) = 10 x 0,8 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 0,251 kubikkmeter (251 liter)
  • Du bør alltid beregne litt ekstra volum, ved pumping bør du også legge på 0,5 kubikkmeter i tillegg.
Utstyr til utstøping

Betongsjåføren sørger for å levere betong fra bilen og med avtalt leveringsmåte (renne, transportbånd eller pumpe) Du må selv sørge for all håndtering og behandling av betong utover det. Planlegg derfor hva du vil trenge av redskaper.

Ved de fleste støper vil det være behov for redskap for å dra betongen utover. Før betongen herder helt vil man vanligvis glatte eller filse overflaten, dette vil også kreve egne redskaper. Betongen må gjerne også komprimeres for at den skal fylle ut støpeformen skikkelig. Til dette benyttes oftest elektriske vibratorstaver. Alt slikt utstyr kan leies hos maskinutleiefirmaer.

Restbetong og vask

Det vil alltid være en viss mengde betong igjen, samt at betongsjåføren også må vaske renne, transportbånd eller pumpe for betongrester. Sørg for at det er en plass hvor restbetong, utspylt betong og vaskevann kan tømmes.

Kunden er besitter av betong som er bestilt, og må selv avgjøre hva som skal gjøres med eventuell restbetong. Hvis betongbilen må ta med betong tilbake til fabrikken vil du som kunde bli belastet med et gebyr for dette.