Faktura til oss

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført en referanse. Fakturaer uten referanse kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert.
 
En faktura kan sendes på to måter: 

  • 1) Oversendelse av faktura pr. e-post

Oversendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: 
invoices.nor@heidelbergmaterials.com

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post, og fakturanummer må stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF-/TIF-filen, og kan være maks 2 Mb.

  • 2) Oversendelse av faktura pr. post

Oversendelse av fakturaer pr. post skal gjøres til følgende faktureringsadresse:

Heidelberg Materials Betong Norge AS 
Postboks 143 Lilleaker 
N-0216 Oslo 

 
Merk at all annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresse.

Kontakt oss

Kontakt oss