Lokal miljøpåvirkning

NorBetongs produksjonsanlegg er utformet på en måte som minimerer lokal miljøpåvirkning. Gjennom vanning av tilslag, bruk av bindemiddel og smart oppbevaring minimerer vi spredning av støv til nærmiljøet. 

Systematisk drift av vaskeanlegg med sedimenteringsbasseng sikrer kontroll på vann og slam, og legger til rette for å lukke vannkretsløpet ved stasjonene. I dag gjenbruker alle NorBetongs stasjoner vann til vasking av biler, og vi har et mål om å øke andelen vann som gjenbrukes inn i produksjonen.

NorBetong er opptatt av å kontinuerlig forbedring, og jobber aktivt med å redusere miljøpåvirkningen fra våre produksjonsanlegg