Lavkarbonbetong, CO2 og nullutslipp

Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi mener det. Vår visjon er null CO2-utslipp i løpet av våre produkters levetid innen 2030.

Visjonen baserer seg på fem komponenter:

  • energieffektivitet
  • bruk av alternative energikilder
  • nye sementtyper
  • karbonatisering
  • karbonfangst

Selv om det meste av karbonutslippet i et betongprodukt stammer fra produksjonen av sement, ser vi på det samlede utslippet i et betongprodukt i løpet av hele produktets livssyklus. Betong opptar CO2 i hele sin levetid, gjennom en kjemisk prosess som kalles for karbonatisering. Effekten av karbonatisering er beregnet til å være 500 000 tonn med CO2 per år i Sverige og Norge til sammen.

Lavkarbonbetong

Heidelberg Materials jobber målbevisst for å lage betonger med et lavere karbonavtrykk, og har siden 2012 levert betong til cirka halvparten av prosjektene med strengest BREEAM-NOR miljøklassifisering (Excellent og Outstanding).

I samarbeid med vår sementleverandør  har vi utviklet et sett lavkarbonbetonger som gjør det enklere for byggherrer, rådgivende ingeniører og entreprenører å velge rett betong til et prosjekt.  Heidelberg Materials leverer lavkarbonbetong i henhold til Norsk Betongforening publikasjon nr. 37 utgave juni 2015. Fra alle våre fabrikker vil de fleste betongkvaliteter tilfredsstille kravene til lavkarbonklasse B. I tillegg til dette kan vi levere spesialbetonger som tilfredsstiller lavkarbonklasse A i alle regioner. Vi er også i stand til å produsere betong med vesentlig lavere utslippstall enn det som kreves i lavkarbonklasse A, men dette betinger prosjektspesifikke forhold til betongkravene. Vår teknologiavdeling bistår gjerne med veiledning i forbindelse med valg av betongkvalitet.Våre betonger er basert på flygeaskesementer fra Norcem, som har blant Europas laveste utslipp på sine produkter, betongsammensetningene er i tillegg optimalisert med tanke på lavt utslipp.

På grunn av ulik miljøbelastning fra sement produsert ved Brevik sementfabrikk og Kjøpsvik sementfabrikk er det først og fremst i Sør-Norge, med sement fra Brevik, at klasse A kan leveres. I Nord-Norge med sement fra Kjøpsvik og med lange transportavstander er klasse A svært vanskelig å oppnå. Vår teknologiavdeling bistår gjerne med veiledning i forbindelse med valg av betongkvalitet.

Materialspesifikasjon - Klimagassberegninger

Klimagassutslippene til våre betonger er beregnet ved hjelp av FABEKOs EPD-generator. Analyseomfanget (livsløpsfasene) som inngår er produksjon av råvarer, transport til betongstasjon og blanding av 1 m³ betong. Vi  kan levere lavkarbonbetong i henhold til lavkarbonklasseen A, B og C i Norsk Betongforening publikasjon nr 37. (se http://www.betong.net ).Spesifikke beregninger for betongsammensetninger for konkrete prosjekter vil imidlertid kunne gi enda større klimagassreduksjon.   

CO2-fangst og klimanøytral betong

Gjennom vår samarbeidspartner Heidelberg Materials sement Norge og Brevik CCS  gjør vi vårt for å bidra til at betongen skal bli et klimanøytralt byggemateriale innen 2030. 

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo