Betong består av tre hovedkomponenter: Sement, tilslag (pukk, grus, sand) og vann. Disse blandes etter ulike resepter avhengig av bruk. 1 kubikkmeter betong (1000 liter) veier ca 2.360 kg. Den består av (avhengig av resept):

  • 320 kg sement
  • 190 kg vann
  • 950 kg sand
  • 900 kg pukk

Noen viktige egenskaper kan varieres:

  • Konsistensen, avhengig av hva som skal støpes og hvordan.
  • Styrken, eller fasthetsklasse, avhengig av hvor mye betongen skal tåle av belastninger.
  • Vanntetthet. Noen konstruksjoner skal f.eks. stå i vann (brygge, plattform osv.).
  • Frostbestandighet, om betongen skal brukes utendørs og/eller i salt-eksponerte omgivelser.
  • Håndteringstiden - tiden fram til betongen begynner å herde. Avhengig av temperatur og transporttid. Ulike tilsetningsstoffer kan brukes for å oppnå spesielle egenskaper.

Våre betongeksperter hjelper deg gjerne med å finne rett betong til ditt bruk.