Fornyet anerkjennelse av innsats for arbeidsmiljø og ytre miljø

NorBetong fornyet nylig sin sertifisering innen arbeidsmiljø og ytre miljø. Sertifikatene viser med tydelighet at bedriften har jobbet strukturert og strategisk for å sikre ansattes velvære og bidra til reduksjon av bedriftens påvirkning på miljøet.

NS-ISO 45001 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø) er utviklet for å bekjempe alle skader og uhell som skjer på arbeidsplassen, og setter strenge krav til helse og sikkerhet. For å få sertifikatet må bedriften bevise at de har et tilfredsstillende internkontrollsystem, og at arbeidsmiljøfokuset er en integrert del av bedriften gjennom alle ledd. 
På samme måte viser ISO-sertifikatet 14001 (Miljøledelse) at man har integrert et miljøfokus gjennom hele organisasjonen. Det skal bidra til å redusere bedriftens bruk av ressurser som er skadelig for miljøet, enten direkte eller indirekte. 

Nytt steg i riktig retning
Adm.direktør i Otto Poulsen i NorBetong er veldig fornøyd med de fornyede sertifiseringene.  
-En tredjepartsverifikasjon som viser at vi systematisk jobber med arbeidsmiljøet og vår klimatiske påvirkning er et vitnesbyrd om at vi mener alvor rundt vårt miljøfokus både for våre ansatte og for miljøet. -Systematisk jobbing for å redusere belastningen på arbeidsmiljøet og for å redusere miljøpåvirkningen er utvilsomt nøkkelen for å lykkes. Enhver arbeidsulykke er en ulykke for mye, og samme mindset har vi nå også intergrert i miljøarbeidet, sier Poulsen.  
NorBetongs adminstrende direktør mener dette bør hensynstas blant beslutningstagere. 
-Vi tror og håper også markedet og kundene ser sertifiseringene våre som positive bidrag når valg av leverandører gjøres, og på den måten tar del i bærekraft gjennom hele verdikjeden.  

Omfattende arbeid for å bli sertifisert
Oddbjørn Erlien, teknisk sjef i NorBetong, forteller at det var en lang og omfattende vei å gå for å få den akkrediterte sertifiseringen.. 
-Vi har jobbet grundig i alle deler av organisasjonen for å oppnå målet om en sertifisering. Dette er ingen lett oppgave, og involverer mange i prosessen. Til syvende og siste er dette en anerkjennelse av alle våre medarbeidere som har jobbet grundig over lengre tid, og som gjennom dette forplikter seg til å holde kontinuerlig fokus på  forholdene og jobbe for ytterligere forbedringer, avslutter Erlien. 

NS-ISO 45001 (arbeidsmiljø) som nå mottas er en oppgradering og videreføring av det gamle OSHAS 18001 sertifikatetet, mens NS-EN ISO 14001(miljøledelse) som mottas er i etterkant av en re-sertifisering.