NorBetong leverer til nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

NorBetong er i gang med leveransene til Radiumhospitalets nye bygg, og avtalen med hovedentreprenør HAB omfatter 37 000 m3, hvorav 600m3 betong med marmortilslag til protonbygget.
- Vi leverer mye B45 M40 lavkarbonbetong i dette prosjektet. Det er massive dimensjoner på konstruksjonene, og lavkarbonbetongens gode egenskaper med tanke på varmeutvikling kommer godt med. Prosjektet stiller krav til oss, og vår teknologiavdeling jobber tett med prosjektet, forteller regionssjef i NorBetong Magnus Gade Skjeggerud. -Denne typen betong har vi imidlertid mye erfaring med, og vi kjenner godt til egenskapene. 

Norbetong ser frem til en høst med jevnt og godt trykk. - For oss er prosjekt nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet en ekstra betydningsfull jobb, og vi ser frem til et godt samarbeid med HAB i hele prosjektperioden, sier regionssjef Magnus Gade Skjeggerud

Råbygget skal i hovedsak utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner i form av bjelker, søyler, vegger og dekker. Prosjektet skal være ferdigstilt allerede sommeren 2022. 

Byggherren er Helse Sør-Øst RHF, og kontraktsummen er på omlag 260 MNOK.


 

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo

Tor Halvorsrud

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norway AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge