Velkommen til Sjursøya betongfabrikk

Vår nyeste betongfabrikk ligger på Sjursøya i Oslo. - Vi er stolte av vår største og mest miljøvennlige betongfabrikk som skal levere god kvalitet til rett tid, sier adm direktør Otto Poulsen.

Sjursøya betongfabrikk er Norges største betongproduksjonsenhet.  Med sin miljøvennlige teknologi tar anlegget sikte på å bli en ledende aktør innenfor bærekraftig betongproduksjon i Norge.

En viktig del av Heidelberg-konsernets bærekraftstrategi er å redusere CO2-utslippene. Sjursøya betongfabrikk har som mål å komme rimelig nært null CO2-utslipp. -Dette oppnår vi gjennom ulike tiltak, inkludert et integrert system av sementsilo og betongproduksjon som unngår manuell håndtering og transport, forteller regionsjef Stor-Oslo Magnus Gade Skjeggerud. -Dette reduserer karbonavtrykket. I tillegg blir alt tilslagsmaterialet transportert med miljøvennlige båter for å minimere antall lastebiltransporter i havneområdet.

Biogass

En annen viktig bærekraftig løsning på Sjursøya betongfabrikk er overgangen fra diesel til biogass som energikilde. Hele anlegget vil bruke biogass i stedet for diesel, noe som betydelig reduserer utslippene av klimagasser.

Videre vil fabrikken implementere en moderne løsning for håndtering og sirkulasjon av overflødig vann fra produksjon og rengjøring av betongbilene. Dette bidrar til å minimere vannforbruket og avløpet fra anlegget.

Drift

Sjursøya betongfabrikk forventes å være i drift fra høsten 2023. Produksjonskapasiteten anslås til å ligge på 200 kubikk i timen, med rom for mer. Heidelberg Materials kan levere betong i alle lavkarbon-klasser.

Billedgalleri Nye Sjursøya betongfabrikk

Skisse av betongfabrikken.

Fra byggeperioden.

Innerst i fabrikken.

Det forgjettede land.

Lasting.

Mens vi venter....

Ved transportbandet.

Inni en av tilslags-siloene.

Kort vei til sement-leverandøren.

Helt nytt blandeverk.

Kontrollrom.

På toppen.

Kontakt

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo

Otto Poulsen

Administrerende direktør

CEO

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Tilslag til betongen fra Sjursøya betongfabrikk

Tilslag til betong

Sjursøya: Tilslag til betongen

Sjursøya betongfabrikk leverer til Vikingtidsmuseet

HM bBetong leverer til Vikingtidsmuseet

Heidelberg Materials leverer betong til Vikingtidsmuseet