Vi gratulerer Sola Betong med NHOs klimapris for august 2021

Sola Betong, NorBetongs datterselskap, fikk NHOs klimapris

NorBetongs datterselskap Sola Betong fikk nylig en positiv overraskelse. Bedriften ble tildelt NHO Rogalands Klimapris for august på grunn av deres arbeid med å gjøre bedriften mer bærekraftig.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland som overleverte diplomet til selskapet sa som følger
- Sola Betong får NHO Rogalands Klimapris for august på grunn av deres arbeid med å gjøre bedriften mer bærekraftig. De har identifisert 22 miljøaspekter som de arbeider med å forbedre og har gjort en god jobb med å integrere sitt miljøarbeid i organisasjonen. Løsningen med “betonghotell” har spart miljøet for betydelige mengder CO2 og er et godt eksempel på hvordan man kan finne løsninger som både kutter utslipp samtidig som det er lønnsomt økonomisk. NHO Rogaland deler ut klimapris for å vise fram at flere bedrifter gjør mer enn folk er klar over – og inspirere flere til å gjøre det samme.

Otto Poulsen, Administrende direktør i NorBetong og Styreformann i Sola Betong er glad for prisen, og uttaler at det fortsatt er mye å jobbe med. 
-Sola Betong, jobber på samme måte som NorBetong, målbevisst med å redusere sitt miljøavtrykk. Vi dokumenterer klimagassutslippene våre ved hjelp av EPDer. Det er et verktøy som bidrar til å drive oss mot stadig lavere utslipp. Vi har også fått på plass elektriske betongbiler. I tillegg har vi signert på Skifts Grønnvaskingsplakat, og det forplikter til innsats.  I hverdagen jobber vi med å gjøre små og store forbedringer. Betonghotellet som Sola Betong har kommet med er et godt eksempel på dette.  Det er derfor inspirerende å få en slik pris, og det motiverer oss til videre arbeid. For vi kan vi ikke si oss fornøyd.  Det er fortsatt et stykke igjen, men vi er motivert som aldri før til å fortsette arbeidet på miljøsiden.

Otto Poulsen

Administrerende direktør

CEO