Heidelberg Materials med betong til den nye bybrua i Drammen

Bybrua i Drammen fra 1936 er revet. Arbeidet med å etablere ny bybru er godt i gang, og Heidelberg Materials leverer betongen. Den nye brua skal stå klar til bruk høsten 2025.

25. september 2018 besluttet Drammen bystyre å rive Bybrua og bygge en ny bru. Bybrua fra 1936, som var dimensjonert til å leve i 50 år, var i dårlig forfatning. Tilstanden på brua, kombinert med at Bane NOR, som del av InterCity-utbyggingen, måtte rive og erstatte den delen av Bybrua som går over jernbanesporene, medførte at det ble besluttet å skifte ut brua i sin helhet.

Bane Nor og NCC

Drammen kommune skal bygge brudelen på bybrua over elva, mens Bane NOR bygger brudelen over jernbanen.
Kontrakten hovedentreprenør NCC har signert med Bane NOR omfatter samtlige underbygningsarbeider på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, strandpromenade, gangtunnel og deler av ny bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger.

- Prosjektet er på 26000 kubikk betong, og Heidelberg Materials Betong er omlag halvveis i leveransen, forteller regionsteknolog Quasim Ali. -Vi leverer i hovedsak fra Lierskogen betongterminal, og all betongen er Lavkarbon klasse A.

Kostnaden for hele bybrua-prosjektet vil ligge på rundt 1,7 milliarder kroner.

 

Kilde: Drammen kommune, Byggeindustrien

Foto: Quasim Ali, Heidelberg Materials

HM Betong leverer til Bybrua i Drammen

Bybrua i Drammen

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo