Ny versjon av HETT22 er her

Nå er det her! HETT22 er et nyutviklet program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon. Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstatter HETT97, og inneholder en rekke forbedringer samt utvidet funksjonalitet.

Oppdatert: Ny versjon av HETT22 er tilgjengelig for nedlasting i mai 2023.

Hva er HETT22?

- Med økt bruk av lavkarbonbetong de siste årene blir det stadig viktigere å ha pålitelige simuleringsverktøy for å kunne forutsi ulike betongtypers egenskapsutvikling, sier dr Tom Fredvik, teknisk sjef i Heidelberg Materials Sement Norge FoU og prosjektleder for HETT-programmene.. -Dette gjelder både for massive konstruksjoner der maksimum temperaturuvikling kan være kritisk, og ikke minst for slankere konstruksjoner vinterstid når det kan være utfordrende å bruke betong med lav andel klinker.

Forgjengeren til HETT22 - HETT97 - er et svært populært program for simulering av betongens temperatur- og fasthetsutvikling, og brukes i  planlegging av støpearbeider. Bare i 2021 ble Hett97 lastet ned over 550 ganger fra vår sin hjemmeside. 

Hvorfor gjør vi dette?

– Dagens versjon av HETT hadde behov for en modernisering, og for samtidig å muliggjøre fremtidig utvikling har HETT22 fått en helt ny plattform, forteller Tom Fredvik. Programmet er også et pedagogisk verktøy for å øke forståelsen for betongens egenskapsutvikling under ulike forhold, og betydningen av valgt betongkvalitet og byggeplassforhold.

Nyheter i HETT22

•    Konstruksjonstyper i 2D vil inngå i den nye plattformen samt en forenklet håndtering av ulike materialer og beregningsresultater.
•    Simulering med værmelding fra yr.no vil være mulig, og også import av temperaturmålinger for etterberegning av fasthetsutvikling i konstruksjonen.

Samarbeid mellom Norge og Sverige

Fredvik forteller også at HETT22 er utviklet som et norsk-svensk samarbeidsprosjekt, som blant annet medfører at brukeren får tilgang til betongdatabaser både med begge lands betonger, samt at språket kan velges mellom norsk, svensk og engelsk.

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge