HETT22 er her

Nå er det her! HETT22 er et nyutviklet program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon. Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstatter HETT97, og inneholder en rekke forbedringer samt utvidet funksjonalitet.

Hva er HETT22?

- Med økt bruk av lavkarbonbetong de siste årene blir det stadig viktigere å ha pålitelige simuleringsverktøy for å kunne forutsi ulike betongtypers egenskapsutvikling, sier dr Tom Fredvik, teknisk sjef i Norcem FoU og prosjektleder for HETT-programmene.. -Dette gjelder både for massive konstruksjoner der maksimum temperaturuvikling kan være kritisk, og ikke minst for slankere konstruksjoner vinterstid når det kan være utfordrende å bruke betong med lav andel klinker.

Forgjengeren til HETT22 - HETT97 - er et svært populært program for simulering av betongens temperatur- og fasthetsutvikling, og brukes i  planlegging av støpearbeider. Bare i 2021 ble Hett97 lastet ned over 550 ganger fra Norcem sin hjemmeside. 

Virusadvarsel i Google Chrome

Vi gjør oppmerksom på at siden HETT22 er et flunkende nytt program, kan man oppleve å få en advarsel om virus i webleseren Chrome før nedlasting av selve zip-filen. Dette har KUN med at programmet er nytt, og derfor foreløpig har få nedlastinger. Det er altså IKKE farlig, eller innebærer noen risiko for din PC. 

Hvorfor gjør vi dette?

– Dagens versjon av HETT hadde behov for en modernisering, og for samtidig å muliggjøre fremtidig utvikling har HETT22 fått en helt ny plattform, forteller Tom Fredvik. Programmet er også et pedagogisk verktøy for å øke forståelsen for betongens egenskapsutvikling under ulike forhold, og betydningen av valgt betongkvalitet og byggeplassforhold.

Nyheter i HETT22

•    Konstruksjonstyper i 2D vil inngå i den nye plattformen samt en forenklet håndtering av ulike materialer og beregningsresultater.
•    Simulering med værmelding fra yr.no vil være mulig, og også import av temperaturmålinger for etterberegning av fasthetsutvikling i konstruksjonen.

Samarbeid mellom Norge og Sverige

Fredvik forteller også at HETT22 er utviklet som et norsk-svensk samarbeidsprosjekt, som blant annet medfører at brukeren får tilgang til betongdatabaser både med Norcem- og Cementa-betonger, samt at språket kan velges mellom norsk, svensk og engelsk.

- Vi vil avholde et webinar 15/11 kl 14.00 der vi vil demonstrere programmet og dets funksjonalitet for dem som har lastet ned HETT22, avslutter Fredvik.