Med transportbånd kan betongen leveres opptil 16 meter fra bilen. Transportbånd kan f.eks. føres inn gjennom dør eller vindu for å komme inn i hus.

Levering med transportbånd egner seg best når det er litt avstand mellom parkering og støpested, eller når parkeringen ligger lavere enn støpestedet. Transportbåndet gjør det også enkelt å fordele betongen for eksempel i sålestøp. Betongsjåføren vil styre plasseringen av båndet og hastigheten på tømmingen. Det er en fordel med en person som styrer utleggeren, men ikke en nødvendighet.

Leveringsmuligheter varierer mellom regionene. Ta kontakt for nærmere informasjon!