Vikingtidsmuseet

På Bygdøy i Oslo finner du verdens best bevarte vikingskip. Det nye vikingtidsmuseet skal bli Norges nye verdensattraksjon, og Heidelberg Materials leverer betongen til bygget.

Vikingskipene ble som kjent bygd på 800-tallet, og ble funnet i tre store gravhauger på Oseberg, Gokstad og Tune. Interessen for vikingetiden er enorm, og det er behov for et større og mer publikumsvennlig museum. Statsbygg er nå i gang med å bygge en ny klimaregulert bygning med nye støttesystemer som skal sikre de unike skipene og gjenstandene for framtidige generasjoner. Det nye Vikingtidsmuseet blir som en videreføring av dagens bygg, og vil tredoble utstillingsområdet. I alt blir hele det nye museumsområdet på 14 000 m3

Betong
Heidelberg Materials leverer betongen til grunnarbeidene fra vår nye fabrikk på Sjursøya i Oslo. Totalt skal vi produsere og levere 10 000 m3 standard betong, og hittil (desember 2023) har det gått med 2493 m3. HM Sement har også levert 2201 tonn med MultiCem 50/50 til stabilisering av grunnen. 

Vikingtidsmuseet er planlagt ferdigstilt i 2026/2027.

Kontakter

Magnus Gade Skjeggerud

Regionsjef Stor-Oslo

HM Betong leverer til Vikingtidsmuseet

HM bBetong leverer til Vikingtidsmuseet

Heidelberg Materials leverer betong til Vikingtidsmuseet

Veggstøping på Vikingtidsmuseet

HM Betong leverer til Vikingtidsmuseet

Vikingtidsmuseet: Veggstøping

Galleri

Oversiktsbilde prosjekt Vikingtidsmuseet .

Hm Betong leverer.

Vikingtidsmuseet illustrasjonsbilde.

HM Betong leverer 2.

Vikingtidsmuseet illustrasjonsbilde.

HM Betong leverer 3.

Vikingtidsmuseet - illustrasjonsbilde.

HM Betong leverer 4.

Vikingtidsmuseet illustrasjonsbilde.

Fakta

  • Byggherre: Statsbygg
  • Arkitektar: AART architects
  • Entreprenør: AF Gruppen
  • Brutto bygningsareal: 13,000 kvadratmeter (4000 eksisterande museum og 9300 nybygg)
  • Byggestart. 2023
  • Kostnadsramme: 3.770 milliarder